Bütün anlamıyla erkek nedir bayan nedir?

Cinsel Afiyet Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, her iki cinsin de ‘Kadınca’ ve ‘Erkekçe’ diye adlandırdığı iki ayrı dili ve kadın – erkek arasındaki çekişmeyi ele alıyor!

Tam anlamıyla erkek nedir kadın nedir?

Bayan ve erkek arasında yüzyıllardır süregelen çatışmanın ardında, aslında her iki cinsin birbirini tamamiyle tanımamasının yattığını hiç düşündünüz mü? Dünyaya ayrı bakan, doğumundan itibaren farklı koşullarda yetişen, yapı olarak kendine özgü tavırlar sergileyen, sahiden özünde bir meyvenin iki yarısı olan bayan ve erkek ama biri elma biri armut… Peki her iki tür birbirini nasıl tanımalı? Hangi konuda hatalar yapılıyor? Bütün anlamıyla erkek nedir bayan nedir?

Kadının ve erkeğin ayrıca biyoloji ile ilgili hem de psikolojik açıdan birbirinden öbür olduğunu bildiren Cinsel Sıhhat Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, her iki cinsin de ‘Kadınca’ ve ‘Erkekçe’ diye adlandırdığı iki öbür dili kullandığını belirtti.

18
Tam anlamıyla erkek nedir kadın nedir?

Dağıtılmış “genellemeler” sonucu ortaya meydana çıkan ve tekrar tekrar istisnaları olabilen bu dillerin, kadınların ve erkeklerin duygularına, düşüncelerine ve davranışlarına yansıdığını ifade eden Keçe, ‘Kadınca’ ve ‘Erkekçe’nin tepkilerini, beklentilerini, tercihlerini, arzularını ve hayata manzara açılarını belirleyen farklılıklarından oluştuğunu, her erkeğin içinde bir kadın, her kadının içinde bir erkek olduğunu ama erkeklerde “erkek parça”nın, kadınlarda ise “kadın parça”nın iktidarda olduğunu kaydetti. Birbirine “eşdeğer” olmayan lakin “benzeyen” olan ve “eşdeğer haklara sahip” olan kadının ve erkeğin, içlerinde birbirlerine ait parçaları taşımakla birlikte birbirlerinden bambaşka olduklarını ve bu farkların bir “çatışma alanı” değil bir “zenginlik” olduğunu bildiren Keçe, “Bu çeşitlilik hem çekicidir keza gereklidir keza de mükemmel bilinmelidir. Çünkü kadınlarla erkekler dünyaya farklı açıdan bakarlar ve kadının fazla özel bakış açısı ise kadını daha zengin ve erkeğe üstün kılar” dedi.

Kadınları “Toplumun yarısı” olarak tarif eden Keçe, toplumun diğer yarısının da kadınlar kadar dünyaya getirildiğini, böylece kadınların toplumun tamamı gibi olduklarını söyledi. Keçe, böylece çok iyi bilinmesi gereken “Kadınca” ve “Erkekçe”dilinin kadının ve erkeğin hormonları, farklılıkları, tutumları, tavırları ve davranışları ile şekillenen çok özel diller ve hayatı yaşama biçimleri olduğunun altını çizdi.

28
Tam anlamıyla erkek nedir kadın nedir?

Kadının ve erkeğin, hayat karşısındaki duruşlarının da birbirinden bambaşka olduğuna dikkat çeken Psikoterapist Cem Keçe, “Manzara açıları, tepkileri, beklentileri, tercihleri, arzuları bambaşkadır. Aralarındaki en keskin farklılıklardan biri konuşmaktır” dedi. Keçe şunları kaydetti: “Kadına bir dokunur bin ah işitirsin… Erkeğin ağzından kerpetenle söz alırsın… Lakin bunu yönlendiren de anatomik yapılarıdır. Çünkü söylev yeteneğini kontrol eden beyindeki merkezleri ayrı çalışır.

Erkek doğası gereği düşünerek konuşur, tek bir konuya yoğunlaşır ve yoğunlaştığı konuyla ilgili hemencecik sonuca gitmek, çözüm üretmek ister. Bayan ise konuşarak düşünür. O da doğası gereği aynı anda birden fazla konuya yoğunlaşabilir. Bayan konuşurken konuyu tamamen genişletir fakat erkek bir an önce başlıca konun konuşulmasını isteyerek konuşmayı daraltır. Yani erkek ve kadında hitabe ve düşünme süreçleri birbirinin tersi şekilde işler. Erkek önce konuşmak istediklerini içeriye doğru düşünür, sonra sözcüklere döker ve en sonunda da zaten karar vermiş olduğu sonuca ya da çözüme ulaşır. Kadın ise sesli düşünür, yani önce konuşmaya, sonra düşünmeye başlar ve konuyla ilgili düşüncelerini konuşurken şekillendirir ve sonuca ya da çözüme bu süreçte karar verir.”

38
Tam anlamıyla erkek nedir kadın nedir?

Psikoterapist Cem Keçe, erkeklerin ve kadınların dünyaya farklı pencereden baktıkları için görünüm açılarının da öbür olduğunu belirtti. Erkeklerin dünyayı daha kuytu bir açıdan görürken, kadınların daha geniş bir açıdan gördüklerini ifade eden Keçe, “Erkekler dünyayı tümevarım, kadınlarsa çıkarma yöntemiyle algılarlar. Erkekler parçaları ayrı ayrı algılayıp bütüne ulaşırlar. Kadınlarsa önce bütünü görür, daha sonra da parçalarını keşfederler. Sezgi yöntemlerindeki bu farklılıklar kadınların ve erkeklerin tüm tavır ve davranışlarına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına yansır. ‘Erkekçe’nin esas gramer bilgilerini ‘Kadınca’dan farklılıkları oluşturur” dedi.

48

Bayan ve erkek aralarında yüzyıllardır süregelen çatışmanın ardında, doğrusu her iki cinsin birbirini tamamiyle tanımamasının yattığını hiç düşündünüz mü? Dünyaya ayrı bakan, doğumundan itibaren öbür koşullarda yetişen, yapı olarak kendine özgü tavırlar sergileyen, gerçekten özünde bir meyvenin iki yarısı olan bayan ve erkek lakin biri elma biri armut… Peki her iki cins birbirini nasıl tanımalı? Hangi konuda hatalar yapılıyor? Bütün anlamıyla erkek nedir bayan nedir?

Kadının ve erkeğin hem biyoloji ile ilgili hem de psikolojik açıdan birbirinden bambaşka olduğunu bildiren Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) Genel Başkanı Psikoterapist Cem Keçe, her iki cinsin de ‘Kadınca’ ve ‘Erkekçe’ diye adlandırdığı iki bambaşka dili kullandığını belirtti.

Dağıtılmış “genellemeler” sonucu ortaya çıkan ve her zaman istisnaları olabilen bu dillerin, kadınların ve erkeklerin duygularına, düşüncelerine ve davranışlarına yansıdığını ifade eden Keçe, ‘Kadınca’ ve ‘Erkekçe’nin tepkilerini, beklentilerini, tercihlerini, arzularını ve hayata görüş açılarını belirleyen farklılıklarından oluştuğunu, her erkeğin içinde bir bayan, her kadının içinde bir erkek olduğunu lakin erkeklerde “erkek parça”nın, kadınlarda ise “bayan parça”nın iktidarda olduğunu kaydetti. Birbirine “eşit” olmayan ama “benzeyen” olan ve “eşdeğer haklara sahip” olan kadının ve erkeğin, içlerinde birbirlerine ait parçaları taşımakla birlikte birbirlerinden farklı olduklarını ve bu farkların bir “çatışma alanı” yok bir “zenginlik” olduğunu gösteren Keçe, “Bu farklılık ayrıca çekicidir keza gereklidir keza de çok iyi bilinmelidir. Çünkü kadınlarla erkekler dünyaya öbür açıdan bakarlar ve kadının çok özel perspektif ise kadını daha zengin ve erkeğe üstün kılar” dedi.

Kadınları “Toplumun yarısı” olarak tanımlama eden Keçe, toplumun öteki yarısının da kadınlar göre dünyaya getirildiğini, böylece kadınların toplumun tamamı gibi olduklarını söyledi. Keçe, böylece bilinmesi gereken “Kadınca” ve “Erkekçe”dilinin kadının ve erkeğin hormonları, farklılıkları, tutumları, tavırları ve davranışları ile şekillenen fazla özel diller ve hayatı yaşama biçimleri olduğunun altını çizdi.

Kadının ve erkeğin, hayat karşısındaki duruşlarının da birbirinden öbür olduğuna dikkat çeken Psikoterapist Cem Keçe, “Bakış açıları, tepkileri, beklentileri, tercihleri, arzuları bambaşkadır. Aralarındaki en bariz farklılıklardan biri konuşmaktır” dedi. Keçe şunları kaydetti: “Kadına bir dokunur bin ah işitirsin… Erkeğin ağzından kerpetenle laf alırsın… Ama bunu yönlendiren de anatomik yapılarıdır. Çünkü hitabe yeteneğini kontrol eden beyindeki merkezleri ayrı çalışır.

Erkek doğası gereği düşünerek konuşur, tek bir konuya yoğunlaşır ve yoğunlaştığı konuyla ilgili anında sonuca gitmek, çözüm üretmek ister. Kadın ise konuşarak düşünür. O da doğası gereği aynı anda aniden artı konuya yoğunlaşabilir. Bayan konuşurken konuyu iyice genişletir lakin erkek bir lahza önce esas konun konuşulmasını seve seve konuşmayı daraltır. Yani erkek ve kadında söylev ve düşünme süreçleri birbirinin tersi şekilde işler. Erkek önce konuşmak istediklerini içe doğru düşünür, daha sonra sözcüklere döker ve en sonunda da zaten karar vermiş olduğu sonuca veya çözüme ulaşır. Bayan ise sesli düşünür, yani önce konuşmaya, sonra düşünmeye başlar ve konuyla ilgili düşüncelerini konuşurken şekillendirir ve sonuca veya çözüme bu süreçte karar verir.”

Psikoterapist Cem Keçe, erkeklerin ve kadınların dünyaya farklı pencereden baktıkları için görüş açılarının da bambaşka olduğunu belirtti. Erkeklerin dünyayı daha kuytu bir açıdan görürken, kadınların daha geniş bir açıdan gördüklerini açıklayan Keçe, “Erkekler dünyayı tümevarım, kadınlarsa çıkarma yöntemiyle algılarlar. Erkekler parçaları ayrı olarak algılayıp bütüne ulaşırlar. Kadınlarsa önce bütünü görür, sonra da parçalarını keşfederler. Algılama yöntemlerindeki bu farklılıklar kadınların ve erkeklerin tüm tavır ve davranışlarına, beklentilerine ve ihtiyaçlarına yansır. ‘Erkekçe’nin temel dilbilgisi bilgilerini ‘Kadınca’dan farklılıkları oluşturur” dedi.

Kaynak: Kadın Moda Sırları, Moda Trendleri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s